En el marc del prestigiós Festival Nosaltres del Maresme, vaig ser convidat a recitar juntament amb dues figures excepcionals: Chantal Poch i Laia M. Llobera. Aquesta trobada poètica va ser una oportunitat d'unir les nostres formes de recitar en un diàleg poètic vibrant.

Vaig presentar una obra inèdita anomenada «Poema Permanent». Aquest poema, creat exclusivament per al Festival, va ser un testimoni autèntic del meu jo, tot jugant amb el contrast de la permanència en el nom i la fugacitat de l’esdeveniment.

You may also like

Back to Top